Sportskytte pistol

Svenska Skyttesportförbundet- Pistolsektionen

Tävlingsverksamhet bedrivs inom följande grenar

Fripistol är en utomhusgren mot en 10-ringad precisionstavla. Pistolen är i kaliber 5,6 mm och får endast laddas med ett skott i taget.

Luftpistol är ett inomhusskytte mot en 10-ringad tavla och pistolen drivs med komprimerad luft eller kolsyra och har en kaliber på 4,5 mm. Redan i unga år kan man börja med luftpistolskytte, sittande med stöd, för att sedan fortsätta upp i veteranåldern.
På senare tid har en rad nya luftpistoltävlingar tillkommit i programmet, så att grenar med kortare tävlingstider numera kan erbjudas även luftpistolskyttarna.

snabbluftpistol laddas luftpistolen med 5 skott och man skjuter på 5 tavlor, ett skott per tavla. Tävlingen omfattar två 30 skottshalvor vardera bestående av två femskottsserier under 10 sek, två serier under 8 sek och två serier under 6 sek. Före varje halvmatch få man skjuta en provserie på 10 sek.

Snabbpistol är en utomhusgren med pistol i kaliber 5,6 mm mot fem 5-ringade snabbpistoltavlor där ett skott per tavla i varje 5-skotts serie räknas. Tävlingen omfattar två omgångar om 30 skott med vardera två 8-sekunders serier, två 6-sekunders serier och två 4-sekunders serier.

Sport- och Grovpistol är båda utomhusgrenar med pistol eller revolver i kaliber 5,6 mm för sportpistol och 7,6 – 9,65 mm för grovpistol. Tävlingen består av 30 skott mot precisionstavla och 30 skott mot snabbpistoltavla. I snabbmomentet är tiden 3 sekunder per skott.

Standardpistol är en utomhusgren med pistol i kaliber 5,6 mm och tävlingen består av tre omgångar mot precisionstavla. Dessa består av fyra serier om fem skott och tiderna per serie är 150, 20 och 10 sekunder.