Välkommen till Pistolklubben ENA

Uppdaterade skjutkort för både Nationellt samt IPSC

Här hittar du de senaste Skjutkorten


Uppdaterat Kalendarium:


Uppdaterat: Policy för föreningsintyg


Nybörjare – Här kan du läsa om hur du blir medlem och vad som förväntas av dig som pistolskytt hos PK Ena.

Kalendarium – Det aktuella kalendariet med träningstider och tävlingar inom PK Ena och Krets.

Föreningsintyg – Kraven för föreningsintyg är beskrivna under Policy delarna.


Läs mer om PK Ena och dess verksamhet här.


För medlemmar som har Facebook så har vi nu en grupp bara för medlemmar.  Sök upp PK Ena på Facebook och skicka vänskapsförfrågan. Vi är ca 100 medlemmar i denna Facebookgrupp. Där kommer bilder och resultat upp mycket snabbare än hemsidan. Samt annat intressant. Hemsidan är fortfarande styrelsens officiella kanal.