Leader

Projektbeskrivning: “Tillgänglighet Sportskytte”
Med hjälp av stöd från Leader Mälardalen genom landbygdsfonen så genomför PkEna ett projekt för att öka tillgängligheten till sportskytte. 

Det har under senare tiden varit ett ökat intresse för sportskytte. Så även från grupper som traditionellt inte är välrepresenterade där. För att kunna samarbeta med övriga skytteföreningar samt för att öka tillgängligheten av skjutbanan för alla, oberoende av ålder, kön eller eventuellt handikapp bygger PKEna ny lokal där det finns förutsättningar att förvara materiell, bygga mål och samlas för alla grupper. 

Alla som är intresserade av skytte är välkomna, men huvudsyften är att bereda plats för de som idag inte får plats inom den ordinarie verksamheten. Föreningen skapar möjlighet att fokusera extra på de grupper som är underrepresenterade inom sportskyttet. Exempel på sådana grupper är kvinnor, ungdomar och rörelsehindrade. Dessa grupper har delvis andra behov som inte ordinarie verksamhet är anpassade att hantera

De senaste åren så har det varit ett stort ökat intresse för sportskytte. För att se vad och hur detta intresse kan tas till vara så har föreningen haft flera medlemsmöten där medlemmarna fått inkomma med önskemål hur verksamheten kan utvecklas. Detta önskemål kom sedan i en workshop att prioriteras. Det togs också fram en prioriterings lista med saker som behöver lösas för att komma vidare. Parallellt så pågick även diskussioner med övriga skytteföreningar inom Enköpingsskytte Union om samarbete för att lösa gemensamma behov av förvaring av materiell. För att kunna ta tillvara på intresset för sportskytte så behövs utbildning av nya skyttar och skjutbanor som är godkända att användas. Det har också de senaste åren också blivit nya grenar inom sportskyttet som blivit mycket populära. Grenar som inte kan utföras på gamla skjutbanan. Detta har i sin tur lett till en flaskhals som stoppat utvecklingen. Något som nu hantera i detta projektet.

Ursprungligen så skulle projektet varit avlutat 2022 men som alla andra byggprojekt så har även detta påverkats negativt av Covid och Rysslands krig. Speciellt så kom Covid att påverka oss negativt då vi hade svårt att samlas. Även om vi inte är riktigt färdiga ännu så har projektet redan fått många positiva effekter. Vi har redan fått många nya entusiastiska medlemmar som är med och hjälper till. Ambitionen är nu att avsluta under 2023.


Leader uppdatering och foton:
2023-01-27
Fortsatt arbete med både penslar, skruvdragare, svetsglasögon och cirkelsågar. Det har gett vindskivor, gips på väggar och tak, färg på väggar, nya rännor och stuprör. Elektriker har fixat elen till målboden. Målboden börjar verkligen få sitt utseende och inredningen ser lovande ut. Ska verkligen bli ett ordentligt lyft för föreningen att kunna ta denna i bruk samt att kunna göra klubben mer tillgänglig för nya skyttar.


2022-10-09
Arbetet fortskrider och det står en ny målbod som det flitigt arbetas på av många av våra medlemmar. Tak, vindskivor, hängrännor, knutbrädor och dylik på utsidan och eldragningar, vägspån, gips och diverse annat som isoleringar och inplastningen invändigt, det går oerhört fort framåt och vi kan klart och tydligt se resultat varje dag. Ett stort tack till samtliga medlemmar som kunde medverka på städdagen 2022-10-09.

2022-09-08
Semestrar och Covid-19 har dragit ut på starten men nu är vi riktigt nära.

Det har nog inte undgått någon att vi har en container vid skjuthallen.
Inom några veckor så kommer plattan gjutas för den nya målboden samt att containern kommer förstärkas och bygget kommer börja visa även resultat för alla medlemmar. Det kommer vara en hel del trafik samt många nya ansikten som arbetar i anknytning till banan. Hoppas medlemmarna har överseende för detta men också ger de som arbetar det utrymme de behöver, ett sätt som kommer uppskattas är att ni försöker parkera bilen i anknytning till skjuthallen.


Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som assisterat och gjort allt detta möjligt, vi uppskattar allt slit och ideellt arbete som ni investerar till att göra det ännu bättre för samtliga medlemmar.

Tack!


Vi kommer succesivt uppdatera sidan med bilder från projektet.