Skytteinformation

Två skyttar

PISTOLSKYTTE

– en sport för alla!

En liten introduktion till pistolskytte
från Svenska Pistolskytteförbundet.

SPSF Logo


Pistolskytte – sport och fritidsnöje!

Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning som kan utövas på lika villkor för man och kvinna, ung som gammal.

Varför börjar man med pistolskytte? De flesta har säkert någon gång provat på att “skjuta prick” t.ex. på nöjesfält och tyckt att det varit roligt. Dels handlar det om att tävla med andra och med sig själv, men också om att umgås med kamrater som har samma intresse.

Skyttarna är indelade i klasser allt efter ålder och skjutskicklighet. Hela familjen kan vara med och tävla mot jämnbördiga.

Bild från en klubb

Hur kommer man igång?
För att kunna börja med pistolskytte söker man inträde och går med i en pistolskytteklubb. Runt om i landet finns c:a 650 klubbar, länsvis indelade i pistolskyttekretsar. Riksorganisationen heter Svenska Pistolskytteförbundet.

När du kommit i kontakt med en klubb är det ofta så att du får vänta ett tag för att bli medlem. Intagning av nya medlemmar sker ofta i samband med de utbildningstillfällen som anordnas av klubben. Säkerheten vid hanterandet av vapen är av största vikt och utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i säker vapenhantering. Du får givetvis också lära dig att skjuta och förstå hur skyttet bedrivs. Under utbildningen får du låna vapen av klubben.

Ungdomar kan börja skjuta luftpistol i 10 – 12 års åldern. När man är 14 – 15 år kan man börja skjuta “krutvapen”.

Klubben har en skjutbana där du kan träna och skjuta klubbtävlingar. Luftpistol skjuts på 10 m på en inomhusbana och krutladdad pistol skjuts på 25 m, oftast på bana utomhus. På några orter finns dock även inomhusbana för krutskytte. Luftpistolskytte bedrivs huvudsakligen under den mörka årstiden och krutskytte under vår, sommar och höst.

Eget vapen
Efter sex månaders medlemskap i klubben och efter att ha visat intresse för skyttesporten, kan du få köpa ett eget tävlingsvapen. För pistol och revolver måste man ha licens. Licens utfärdas av polisen om du fyllt 18 år och efter att din klubb skrivit ett intyg om att du har uppfyllt vissa fastställda kvalifikationer. Luftpistol kan du köpa utan licens om du är 18 år. Är du yngre kan du få licens för luftpistol om du tävlar. Det första krutvapen du får köpa är ett vapen i kaliber .22 (5,6 mm). Du kan nu träna och tävla på egen hand. Efter ytterligare sex månaders aktivt medlemskap kan du få köpa vapen i grövre kaliber.

När du har ett eget vapen måste det förvaras på ett säkert sätt d.v.s. i ett godkänt säkerhetsskåp.

Bild på vapen

Tävlingsgrenar
Det finns många olika pistolskyttegrenar. De första grenarna du kommer i kontakt med är i regel luftpistolskjutning och precisionsskjutning. Bägge är s k precisionsskyttegrenar. Luftpistol skjuts mot en 10-ringad tavla på 10 m och precisionsskjutning skjuts mot en 10-ringad tavla på 25 m. Precisions-skyttet är grunden i allt pistolskytte.

PistoltavlaFärgade fältskyttefigurer
Svarta fältskyttefigurer
Mål för pistolskjutning.

Fältskjutning
Den största och populäraste grenen i Sverige är fältskjutning. Man tävlar på särskilt avlysta områden, ofta i skogsterräng. Målen består av olika fältskytte-mål av papp. De kan vara cirklar, trianglar, ovaler och även militära figurer. Tiderna är korta, i regel mellan 6 och 18 sekunder. Man går i patruller om 5 – 12 skyttar och skjuter på olika skjutstationer oftast åtta till antalet. Målen är uppsatta på olika avstånd och i olika skjutriktningar och visas på varierande sätt. De kan vara fasta, rörliga i sida, uppdykande – försvinnande och fallande. Fältskytte är en uppskattad tävlingsform som brukar samla ett stort antal skyttar.

Bild från en fältskyttestation

Skidskytte/Springskytte
Skidskytte och springskytte är en kombination av skidlöpning/löpning och pistolskjutning. Poängen är summan av löptiden och den tilläggspoäng man får om man bommar målet. Det här är pistolskyttegrenarna för den som tycker om att röra på sig.

Magnumfältskjutning
Magnumfältskjutning är en relativt ny gren inom pistolskyttet. Man skjuter på fältskyttefigurer på långa avstånd och på längre tider (40 – 100 sek) än i vanlig fältskjutning. Man skjuter med grovkalibriga revolvrar och pistoler som laddas med magnumammunition. Det gäller här, som i vanlig fältskjutning, att träffa målen, men också att träffa mitt i de ringade mål som finns på många stationer. Poängen i de ringade målen är ofta avgörande för placeringen.

Ovanstående grenar skjuts inom Svenska Pistolskytteförbundet. De grenar som skjuts vid OS, VM, EM och NM organiseras av Svenska Sportskytte-förbundet.

Fripistol, snabbpistol, luftpistol och sportpistol skjuts vid OS.

I VM, EM och NM, tävlas också i grovpistol och standardpistol.

Kostnader
Som de flesta andra fritidsaktiviteter kostar pistolskytte pengar. Klubben du går med i måste ta ut en medlemsavgift för att kunna fungera. I en del klubbar får du också betala en särskild inträdesavgift. Avgifterna varierar mellan olika klubbar.

För att få delta i en tävling betalar man en startavgift. Startavgiften brukar på mindre tävlingar röra sig omkring 40 kr. På större tävlingar kostar en start c:a 100 kr. En del klubbar tar också ut en startavgift på klubbtävlingarna. En del av startavgiften går tillbaka till skyttarna i form av priser.

Ammunition
Ammunitionen bekostar man själv. Priset för kaliber .22 ligger mellan 30 och 50 öre per patron beroende på kvalitet. Det går åt mellan 35 och 70 patroner på en tävling. En patron grovkalibrig pistolammunition kostar från 2 kr och uppåt, beroende på ammunitionssort.

Vapen och vapenskåp
De vanligaste tävlingsvapnen kostar mellan 7.000 och 20.000 kr. Det finns billigare vapen, men dessa saknar oftast bra skjutegenskaper. Begagnade vapen finns att köpa i begränsad omfattning, men andrahandsvärdet på bra vapen är ofta högt. Ett säkerhetsskåp måste man ha. Kostnad 3.000 kr och uppåt.

Personliga egenskaper.
Det finns många fördomar om pistolskytte. Många tror att det är “häftigt” att skjuta pistol. Man är “macho”. Helt fel! Den som vill lyckas i sporten måste ha helt andra egenskaper. Ödmjukhet och förmåga att kunna ta en motgång är viktigt. Snabbtänkthet, reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga och finmoto-risk känsla är andra bra egenskaper.

Vill du prova pistolskytte?
Tycker du att pistolskytte verkar intressant och vill prova på? Ring fritidsförvaltningen i din kommun och be att få telefonnumret till närmaste klubb/förening.

Samverkande skytteorganisationer

Bild på organisation och pistolskyttemärke
Till SPSF hemsida.