Nya Målboden (Leader projektet)

Leader uppdatering:

2022-10-09
Arbetet fortskrider och det står en ny målbod som det flitigt arbetas på av många av våra medlemmar. Tak, vindskivor, hängrännor, knutbrädor och dylik på utsidan och eldragningar, vägspån, gips och diverse annat som isoleringar och inplastningen invändigt, det går oerhört fort framåt och vi kan klart och tydligt se resultat varje dag. Ett stort tack till samtliga medlemmar som kunde medverka på städdagen 2022-10-09.

2022-09-08
Semestrar och Covid-19 har dragit ut på starten men nu är vi riktigt nära.

Det har nog inte undgått någon att vi har en container vid skjuthallen.
Inom några veckor så kommer plattan gjutas för den nya målboden samt att containern kommer förstärkas och bygget kommer börja visa även resultat för alla medlemmar. Det kommer vara en hel del trafik samt många nya ansikten som arbetar i anknytning till banan. Hoppas medlemmarna har överseende för detta men också ger de som arbetar det utrymme de behöver, ett sätt som kommer uppskattas är att ni försöker parkera bilen i anknytning till skjuthallen.


Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som assisterat och gjort allt detta möjligt, vi uppskattar allt slit och ideellt arbete som ni investerar till att göra det ännu bättre för samtliga medlemmar.

Tack!


Vi kommer succesivt uppdatera sidan med bilder från projektet.