Samtliga skjuttillfällen inställda mellan 22/10-3/11

Styrelsen meddelar att samtliga skjutningar i klubbens regi ställs in fr.o.m. 22/10 t.o.m. 3/11 med hänvisning till de nya rekommendationerna från FHM gällande Uppsala län.

Banan är dock fortfarande öppen för medlemmar som vill skjuta i egen regi.