Motionsdags!

Nu är det dags att lämna in motioner till årsmötet 2015.

För att styrelsen ska hinna besvara motionerna så ber vi er att lämna in dem i god tid innan årsmötet. Stadgarna säger 4 veckor innan årsmötet men vi skulle gärna vilja att de är inlämnade innan den 15 januari så att styrelsen hinner besvara motionerna.