Vi behöver lite frivilliga krafter från medlemmarna.

Vi behöver lite frivilliga till att fixa skyltningen runt Snedens skjutbanor.

Det ingår i PK-Ena:s göromål att se till att varningsskyltarna runt skjutbanorna är i gott skick. Det blev nedslag på besiktningen om just skyltarna. Det som behöver göras är att se till att det finns skyltar uppsatta och rensa sly så att skyltarna inte skyms av slyet.

Det är bäst att fixa detta nu innan snön kommer. Så hör av er till ordförande.

Intressant debattartikel.

Antalet illegala skjutningar med illegala vapen ökar oroande i våra storstäder. Samtidigt med detta har man särskilt inom Västra Götalands polismyndighet genomfört dramatiska omtolkningar av vapenlagen, vilka fått till följd att det blivit allt svårare för laglydiga tävlingsskyttar att få licens på legala vapen.  Med detta i åtanke har förbundsordförande Stefan Kristiansson och styrelseordförande Mike Winnerstig publicerat följande artikel i Svenska Dagbladet.” http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hindra-legala-vapen-inget-medel-mot-skjutningar_8609122.svd