Kallelse till årsmöte 2023-03-18

Årsmötet 2023 kommer hållas i Paviljongen lördag den 18 Mars med början 13:30.

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga i Glasfiberboden en vecka innan. 


Innan årsmötet klockan 13:00 kommer det även vara ett informationsmöte för medlemmar.


Välkomna.

Nya Målboden (Leader projektet)

Leader uppdatering:

2022-10-09
Arbetet fortskrider och det står en ny målbod som det flitigt arbetas på av många av våra medlemmar. Tak, vindskivor, hängrännor, knutbrädor och dylik på utsidan och eldragningar, vägspån, gips och diverse annat som isoleringar och inplastningen invändigt, det går oerhört fort framåt och vi kan klart och tydligt se resultat varje dag. Ett stort tack till samtliga medlemmar som kunde medverka på städdagen 2022-10-09.

2022-09-08
Semestrar och Covid-19 har dragit ut på starten men nu är vi riktigt nära.

Det har nog inte undgått någon att vi har en container vid skjuthallen.
Inom några veckor så kommer plattan gjutas för den nya målboden samt att containern kommer förstärkas och bygget kommer börja visa även resultat för alla medlemmar. Det kommer vara en hel del trafik samt många nya ansikten som arbetar i anknytning till banan. Hoppas medlemmarna har överseende för detta men också ger de som arbetar det utrymme de behöver, ett sätt som kommer uppskattas är att ni försöker parkera bilen i anknytning till skjuthallen.


Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som assisterat och gjort allt detta möjligt, vi uppskattar allt slit och ideellt arbete som ni investerar till att göra det ännu bättre för samtliga medlemmar.

Tack!


Vi kommer succesivt uppdatera sidan med bilder från projektet.


Förbättringar och ny målbod på väg

Efter en lång och gedigen process är vi nu igång med att bygga vår nya målbod. Målboden byggs med hjälp av de medel vi fått i form av bidrag från Leader och den Europeiska jordbruksfonden. Detta kommer ge ett fantastiskt lyft för vår verksamhet.

Till en början kommer det ske en del skogsavverkning i anknytning till vår bana och framförallt parkeringarna bredvid Jägarnas bod och deras jaktstig, så vi omber er att parkera vid skjuthallen i så stor utsträckning som möjligt.

Covid-19

Med hänsyn till rådande omständigheter med Covid-19 uppmanas alla medlemmar ta del av och följa Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer för deltagande i klubbens aktiviteter. Ansvaret att bedöma riskgruppstillhörighet åvilar den enskilde.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/