Medlemsavgift 2024

Fakturorna för medlemsavgiften 2024 har skickas ut 2024-01-01 via e-post till alla medlemmar med E-post. Övriga 9 som inte hade e-post har breven skickats ut 2024-01-04 med Postnord. Ni borde ha fått dessa 2024-01-06. Sista betaldatum är 2024-01-31.

Har Ni INTE fått en faktura hör av er snarast till kassor@pkena.se

Ni som har ändrat Er e-postadress skicka ett mail till kassor@pkena.se med er nya e-postadress.

§ 4 Medlemskapets upphörande m.m.

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla sitt beslut till
föreningens styrelse (E-post styrelsen@pkena.se). Om inte medlemmen begär att få kvarstå som medlem så länge som medlemsavgiften är betald, så gäller begäran om utträde med omedelbar verkan. Omedelbart utträde hindrar inte föreningen att kräva betalning för startavgifter, medaljer och liknande som medlemmen resterar för.

Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift senast på förfallodagen ska
påminnas om sin skyldighet. Betalas ändå inte medlemsavgiften har
föreningens styrelse rätt att utesluta medlemmen med omedelbar verkan