Välkommen till Pistolklubben ENA

Klubben bildades 1962 och är medlem i Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet (hette tidigare Sportskytteförbundet). Fram till i början av 1990-talet har klubben i huvudsak bedrivit sin verksamhet på en skjutbana i Åls grusgrop. Därefter flyttades verksamheten till en skjutbana inne på regementet. Sedan 2001 bedriver vi vår verksamhet på en ny anläggning på Snedens skyttecentrum

Ha en trevlig sommar i värmen!

 

För medlemmar som har Facebook så har vi nu en grupp bara för medlemmar.  Sök upp PK Ena på Facebook och skicka vänskapsförfrågan. Vi är ca 90 medlemar i denna Facebookgrupp. Där kommer bilder och resultat upp mycket snabbare än hemsidan. Samt annat intressant. Hemsidan är fortfarande styrelsens officiella kanal.