Välkommen till Pistolklubben ENA

Information om kommande Årsmöte

TID: 2024-03-09 kl 13:30

PLATS: Paviljongen Sneden

Uppdaterat Kalendarium:


Uppdaterat: Policy för föreningsintyg


2023-03-20
IPSC Policy för ansökan om föreningsintyg:
IPSC Policy Föreningsintyg


2023-03-19
Uppdateringar och bilder på Leader projektet kring vår nya Målbod & Leader


2022-10-08
Nytt Swish nummer:
123 486 05 16

Bankgiro nummer:
5911-3928


2022-08-09
Statuter för aktuella och vilande tävlingar inom PK Ena är upplagda med beskrivningar samt resultatlistor för sammanställning av resultat. Statuter


2022-08-09
Uppdaterad beskrivning för hur medlemmar söker föreningsintyg samt länk till rätt formulär hos polisen.se
Föreningsintyg


2023-04-24
Uppdaterat Kalendarium


2023-01-16
Uppdaterat Skjutkort för registrering av guldserier


2022-04-03
Uppdaterade Stadgar


2022-03-26
Policy för SM-starter och Lagstarter


Nybörjare – Här kan du läsa om hur du blir medlem och vad som förväntas av dig som pistolskytt hos PK Ena.

Kalendarium – Det aktuella kalendariet med träningstider och tävlingar inom PK Ena och Krets.

Föreningsintyg – Kraven för föreningsintyg är beskrivna under Policy delarna.


Läs mer om PK Ena och dess verksamhet här.


För medlemmar som har Facebook så har vi nu en grupp bara för medlemmar.  Sök upp PK Ena på Facebook och skicka vänskapsförfrågan. Vi är ca 100 medlemmar i denna Facebookgrupp. Där kommer bilder och resultat upp mycket snabbare än hemsidan. Samt annat intressant. Hemsidan är fortfarande styrelsens officiella kanal.