Välkommen till Pistolklubben ENA

Klubben bildades 1962 och är medlem i Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet (hette tidigare Sportskytteförbundet). Fram till i början av 1990-talet har klubben i huvudsak bedrivit sin verksamhet på en skjutbana i Åls grusgrop. Därefter flyttades verksamheten till en skjutbana inne på regementet. Sedan 2001 bedriver vi vår verksamhet på en ny anläggning på Snedens skyttecentrum


2020-03-24

OBS! Årsmötet är framflyttat tillsvidare pga läget med Covid-19. Styrelsen återkommer med ny kallelse längre fram.


PÅMINNELSE MEDLEMSAVGIFT 2020
Det är fortfarande många som INTE har betalt medlemsavgiften för 2020.
Om Ni inte har tänkt fortsätta vara medlem var god meddela oss detta snarast på            E-post : styrelsen@pkena.se och/eller kassor@pkena.se

För medlemmar som har Facebook så har vi nu en grupp bara för medlemmar.  Sök upp PK Ena på Facebook och skicka vänskapsförfrågan. Vi är ca 100 medlemmar i denna Facebookgrupp. Där kommer bilder och resultat upp mycket snabbare än hemsidan. Samt annat intressant. Hemsidan är fortfarande styrelsens officiella kanal.