Licensregler

Handlingsregler för pistolskytteföreningar vid utfärdande av intyg för ansökan om vapenlicens.

Inriktningen skall vara att:
I första hand BEFRÄMJA TÄVLINGSVERKSAMHET.
I andra hand BEFRÄMJA TRÄNINGSVERKSAMHET.

Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedanstående:

  1. Ny medlem i föreningen tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet samt övrig klubbverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
  2. Första vapen i kaliber .22.
  3. Grovkalibriga vapen tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap.
  4. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
  5. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t ex medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen.
  6. Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.
  7. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras.
  8. Den sökande skall inneha pistolskyttekortet.
  9. Intyget skall utfärdas av föreningens styrelse eller, efter delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg bör dokumenteras i föreningens diarium. Intygen bör också, genom styrelsens försorg, skickas direkt till polismyndigheten.

Det är inte av primärt intresse att stödja den enskilde medlemmen till ett vapeninnehav som inte ä motiverat av ett klart behov.