Standardmedaljer

Använd denna blankett för att föra statistik på Dina standardmedaljer. Blanketten skall skickas in till styrelsen i slutet på varje år för registrering.