Bli medlem

Till dig som vill börja skjuta pistol.

Pistolklubben Ena är en aktiv tävlingsklubb som har ett flertal träningskvällar i veckan, organiserade med skjutledare. Klubben bildades 1962 och är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, Svenska Westernskytteförbundet samt Sveriges Metallsillhuettförbundet.

 • Skytt MÅSTE ha fyllt 13 år för att få skjuta med kaliber .22.
 • Skytt får skjuta med grövre kaliber än .22 under det år han/hon fyller 18 år.
 • För att få delta i tävling skall skytten inneha pistolskyttekortet.
 • För att få delta i fältskjutning skall skytt under kalenderåret fylla lägst 15 år och ett föregående år ha uppfyllt fodringarna för pistolskyttemärket i brons. Den som uppfyllt fodringarna för bronsmärket först under innevarande år får dock deltaga i kretstävling om kretsstyrelsen medger detta.
 • Fordringarna för guldmärket kan uppfyllas redan första året, men märkena kan bara erövras ett om året.

Pistolskyttekortet (Grönt kort).


För att få träna och tävla i pistolskytte måste alla genomgå en teoretisk kurs och avlägga ett skriftligt prov för att erhålla pistolskyttekortet. Pistolskyttekortet är tänkt att vara som ett körkort för alla pistolskyttar och skall på anmodan kunna uppvisas vid alla tävlingar. För att få pistolskyttekortet ska man ha klarat det teoretiska provet och erövrat SPSF bronsmärke


Nybörjarkursen början till ett aktivt skytte.

Det första steget mot ett aktivt pistolskytt tar du genom att gå vår nybörjarkurs. Grundutbildningen är avsedd att ge deltagarna erforderlig kompetens att på ett säkert sätt kunna delta i skytteverksamheten, såväl som inom som utom klubben.

Anmälan till nybörjarkursen tas endast emot digitalt via detta formulär.

 • Antalet är begränsat för att garantera bästa tänkbara utbildningskvalitet.
 • Vi genomför normalt 2 kurser per år. En på våren och en på hösten.
 • Vårens kurs brukar börja vid månadsskiftet Mars/April och höstens kurs i augusti/september.
 • Då det är många som vill börja med pistolskytte kommer de som är kommuninvånare i Enköpings kommun ha företräde till våra kurser. Är du boende i en annan kommun rekommenderas du kontakta en lokal pistolskytteförening i första hand.

Vad kostar det ? Kursavgiften är 4500 kronor.


Vad ingår?

 • Massor av extremt duktiga instruktörer som lär ut allt du behöver veta.
 • Medlemsskap i Pistolklubben Ena första kalenderåret.
 • SPSF:s Skjuthandbok med utbildningsdel och Medaljer, märken och plaketter.
 • SSF Allmäna och Speciella tekniska regler.
 • SPSF:s Pistolskyttekortet – utbildningshäfte.
 • 15-17 kurstillfällen med teori och banskjutning.
 • Lån av klubbens vapen och hörselskydd vid alla kurstillfällen.
 • Ammunition 500 skott.
 • Allt målmaterial du orkar skjuta sönder.
 • Märkestagning av första pistolskyttemärket.
 • En årsprenumeration på Nationellt Pistolskytte.
 • Du är försäkrad under träning/tävling samt till och från skjutningen via SPSF-försäkring.

 


OBS!   För medlemsskap krävs först genomförd nybörjarutbildning i klubben, alternativt utbildning i annan klubb/Pistolskyttekort samt rekommendationsbrev från gamla klubben.

Innehar du redan utbildning samt Pistolskyttekort kan du ansöka om medlemsskap i PKEna via Medlemsansökan