Verksamhet

Vi har från klubbens sida satt ihop en introduktion till dig om vad vi sysslar med och vilken verksamhet vi bedriver.


Klubben bildades 1962 och är medlem i Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet (hette tidigare Sportskytteförbundet). Fram till i början av 1990-talet har klubben i huvudsak bedrivit sin verksamhet på en skjutbana i Åls grusgrop. Därefter flyttades verksamheten till en skjutbana inne på regementet. Sedan 2001 bedriver vi vår verksamhet på en ny anläggning på Snedens skyttecentrum.


Klubben är skyldig att i vad angår skytte med handeldvapen följa för skytte gällande författningar, av myndigheten utfärdade föreskrifter samt Pistolskytteförbundets stadgar ävensom med dessa meddela beslut och anvisningar.


För den som är medlem i klubben och har egen licens och vapen är det fritt fram att utnyttja pistolskyttebanan vid Snedens skyttecentrum enligt de regler som finns angivna. Detta gäller även s.k. gästskyttar. Gästskyttar måste vara i sällskap av medlem. För att kunna hålla anläggningarna på banan i så bra skick att medlemmarna får full utdelning och trivs på banan, krävs det att alla ställer upp och drar sitt strå till stacken. Det räcker alltså inte med att bara betala sin medlemsavgift, utan man förväntas utföra någon sorts arbete efter förmåga. Tex. genom att delta på grill- och städdag, vara funktionär, agera skjutledare eller att sitta med i styrelsen m.m.

Det krävs att man har genomfört någon typ av arbetsinsats för att få ut föreningsintyg i samband med ansökan om vapenlicens. Man skall alltså vara aktiv i föreningen på riktigt.

För att bli medlem så krävs det att man har “Gröna kortet” och är medlem i en annan klubb eller så går man vår nybörjarutbildning som leder till “Gröna kortet” och medlemskap.


Åldersgränsen för utbildning i krutvapen är 15 år och då i kaliber .22 (5,6mm).
Alla under 20 år ska börja med luftpistol i minst 6 månader.

Vi skjuter med pistoler och revolvrar i kaliber från .22 (5,6mm) till .45 (11,4mm).

Olika tävlingsgrenar:
Inom det nationella skyttet (organiseras av Svenska Pistolskytteförbundet) tävlar vi i huvudsak i följande grenar:

Banskjutning :

Precisionsskytte mot en pistolskyttetavla på 25 meters avstånd. Minst 6 st serier om 5 skott.
Skjuttid : 5 skott på 6 minuter.

 Fältskjutning :

8 till 10 skjutstationer ute i terrängen. Här skjuter man mot allehanda mål och figurer. Allt från små cirklar och trianglar till stora hel- och halvfigurer. Målen är bruna, gröna, svarta, gula, vita, orangea och röda. Visningssätten kan variera i all oändlighet. Målen kan vara fasta, uppdykande, framsvängande, fallande, roterande, gungande etc. Skjuttiderna är här betydligt kortare än vid precisionskyttet. På varje station skjuter man 6 skott och tiderna brukar vara från 6 sekunder till upp emot 30 sekunder beroende hur många mål och målgrupper det är på varje station. Samtidigt får man en promenad i skogen, oftast på några km.

Av beskrivningen ovan framgår kanske varför de flesta klubbmedlemmarna brukar tycka att fältskjutning är det roligaste skyttet. Vi åker ofta på tävlingar. Vi brukar hålla oss till en radie av 25 mil enkel resa.

Vi har försökt förbättra framkomligheten på fältskyttebanan. Har du ett lättare rörelsehinder kan det faktiskt vara fullt möjligt att ta sig fram. Hör av dig om du är intresserad av att delta så kan vi gemensamt se vad som är möjligt i ditt fall.

Magnumfältskjutning :

Precisionsskytte i terräng med varierande avstånd från ca 20 meter upp till 160 meter.

 Duellskjutning :

5 skott i varje serie. Man skjuter ett och ett mot en så kallad duelltavla som visas 3 sek, borta 7 sek, framme 3 sek, borta 7 sek o.s.v. i totalt 5 visningar. Utgångsställnigen före varje skott är med armen och vapnet snett mot marken, 45 grader, sedan skall man lyfta, rikta, skjuta och ner med armen igen innan figuren kommer fram igen.

Dessutom finns det för den som vill prestera lite mer kroppsligt ansträngande övningar, skidskytte och springskytte för pistol, men det är tyvärr ingen av dagens medlemmar som ägnar sig åt dessa grenar.

Bland grenarna inom sportskyttet (Svenska Skyttesportförbundet) brukar vi tävla i följande grenar:

Snabbpistol :

Här är det 5 st duelltavlor som kommer fram samtidigt och man skall från 45 graders utgångsställning skjuta ett skott i varje tavla på en tid av först 8 sek, sedan 6 sek och slutligen 4 sek.

 Sportpistol :

Här skjuter man 6 precisionsserier om 5 skott under en tid av 6 minuter vardera, samt 6 duellserier om 5 skott under en tid av 3+7+3+7 o.s.v (se duellskjutning).

 Internationell grovpistol :

Samma som sportpistol fast med grövre kaliber än .22 (fin) vanligtvis kaliber .32.

 Standardpistol :

Här skjuter man mot en precisionstavla i tre omgångar om vardera 20 skott. 4 serier om 5 skott, varje serie under en tid av 150 sekunder. 4 serier om 5 skott, varje serie under en tid av 20 sekunder. Och slutligen 4 serier om 5 skott, varje serie under en tid av 10 sekunder.

Alla hittills beskrivna grenar skjuts på 25 meter, undantaget fältskjutning där avståndet varierar allt från 10 meter upp till 80 meter.

För alla vapen finns det noggranna bestämmelser om hur långa och breda de får vara, högsta vikt, hur stor del som får stödja mot handen m.m. Avtryckaren på ett C-, B-  vapen (kaliber .22 och .32) måste bära 1,00 kg och ett A- eller R-vapen 1,35 kg utan att fyras av. Endast öppna riktmedel (korn och sikte) är tillåtna. Ej diopter eller kikarsikte.