Vi behöver lite frivilliga krafter från medlemmarna.

Vi behöver lite frivilliga till att fixa skyltningen runt Snedens skjutbanor.

Det ingår i PK-Ena:s göromål att se till att varningsskyltarna runt skjutbanorna är i gott skick. Det blev nedslag på besiktningen om just skyltarna. Det som behöver göras är att se till att det finns skyltar uppsatta och rensa sly så att skyltarna inte skyms av slyet.

Det är bäst att fixa detta nu innan snön kommer. Så hör av er till ordförande.