Förbättringar och ny målbod på väg

Efter en lång och gedigen process är vi nu igång med att bygga vår nya målbod. Målboden byggs med hjälp av de medel vi fått i form av bidrag från Leader och den Europeiska jordbruksfonden. Detta kommer ge ett fantastiskt lyft för vår verksamhet.

Till en början kommer det ske en del skogsavverkning i anknytning till vår bana och framförallt parkeringarna bredvid Jägarnas bod och deras jaktstig, så vi omber er att parkera vid skjuthallen i så stor utsträckning som möjligt.