Årsmötet är framflyttat till lördagen den 28/3 klockan 11.00

Styrelsen har beslutat att flytta fram årsmötet till lördagen den 28/3.
Klockan 11.00 på vår bana. Årsmötet kommer vara utomhus pga. den stora smittrisken med coronaviruset. Det kommer finnas sittplatser. Det kommer finnas möjligheter att deltaga på distans. Styrelsen tittar på tekniken för detta och kommer att återkomma om det.