Datum för årsmöte 2020.

Torsdagen den 19/3 2020. Inbjudan kommer.

Viktigt att tänka på är datum för motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19/2 2020.