Extra årsmöte 2021-02-04

Styrelsen vill härmed kalla till ett extra årsmöte 2021-02-04 kl. 19.00 för att besluta om klubben ska gå vidare med förslaget om utveckling av vårt sidoarrende. Möteshandlingar kommer finnas i glasfiberboden fr.o.m. 21-01-2021.

Mötet kommer hållas via Zoom p.g.a. direktiv från myndigheter gällande Covid-19 och möteslänk kommer mailas ut senast 1 vecka innan mötet samt anslås i glasfiberboden.

Man kan välja att installera Zoom redan nu på Zooms hemsida. Annars laddas programmet ner när man ansluter till ett Zoommöte första gången.

För medlemmar som saknar dator och smartphone kommer det även finnas möjlighet att ringa in för att deltaga på årsmötet. Telefonnummer att ringa kommer anslås i glasfiberboden senast 1 vecka innan mötet.

Frågor och funderingar kring det extra årsmötet kan mailas till styrelsen@pkena.se.