Medlemsavgift 2017

Medlemsavgiften för 2017 är nu fakturerad. Den mailas till alla som
uppgivit mailadress, övriga får den med post.
Sista datum att betala medlemsavgiften är 31 januari.

Kontakta kassören på kassor@pkena.se om du inte fått Din faktura.