Då är det nya låssystemet på plats.

Det nya låssystemet med RFID-tagg är på plats.

Under en övergångsperiod så kommer du komma in i målboden med nyckel eller med tagg. Så du som inte har bytt ännu, det kommer finnas tillfällen på helgerna att byta nyckel mot tagg uppe på banan. I annat fall så är det bara ta kontakt med ordförande så fixar vi bytet.

På årsmötet så spreds det en uppgift om att låssystemet skulle bli mycket dyrare än budgeterat. Det förekom uppgift om 35000:-. Det är en uppgift som någon måste drömt om. Jag har varit i kontakt med medlemmen som fixar låssystemet och han undrar vad i h***** folk svamlar om. En exakt prisuppgift är på gång och det handlar inte om några 35000:-, utan betydligt mindre pengar än så.

Årsmöteshandlingar

Nu efter en del rättande så kommer handlingarna.

Verksamhetsberättelse PK-Ena 2013 v1.0

I övrigt så skulle de ekonomiska rapporterna vara med

Valberedningen vill inte släppa några uppgifter innan årsmötet.

Våra nuvarande stadgar. STADGAR för PK ENA beslutade 1994

Det förslag på nya stadgar som arbetsgruppen tagit fram. Grundförslaget kommer från förbundet och är anpassade efter PK-Ena. Förslag på nya stadgar