Kallelse till årsmöte 2024-03-09

Årsmötet 2024 kommer hållas i Paviljongen lördag den 9 Mars med början 13:30.

Möteshandlingar finns tillgängliga i nya målboden. 


Vi startar med ett medlemsmöte klockan 13.00. Klockan 18.00 ses vi även för en pubkväll!
Plats för pubkväll inte bestämt ännu, meddelas under veckan. The Players Inn har stängt källaren för bokningar.


Välkomna.

Kallelse till årsmöte 2023-03-18

Årsmötet 2023 kommer hållas i Paviljongen lördag den 18 Mars med början 13:30.

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga i Glasfiberboden en vecka innan. 


Innan årsmötet klockan 13:00 kommer det även vara ett informationsmöte för medlemmar.


Välkomna.

Nya Målboden (Leader projektet)

Leader uppdatering:

2022-10-09
Arbetet fortskrider och det står en ny målbod som det flitigt arbetas på av många av våra medlemmar. Tak, vindskivor, hängrännor, knutbrädor och dylik på utsidan och eldragningar, vägspån, gips och diverse annat som isoleringar och inplastningen invändigt, det går oerhört fort framåt och vi kan klart och tydligt se resultat varje dag. Ett stort tack till samtliga medlemmar som kunde medverka på städdagen 2022-10-09.

2022-09-08
Semestrar och Covid-19 har dragit ut på starten men nu är vi riktigt nära.

Det har nog inte undgått någon att vi har en container vid skjuthallen.
Inom några veckor så kommer plattan gjutas för den nya målboden samt att containern kommer förstärkas och bygget kommer börja visa även resultat för alla medlemmar. Det kommer vara en hel del trafik samt många nya ansikten som arbetar i anknytning till banan. Hoppas medlemmarna har överseende för detta men också ger de som arbetar det utrymme de behöver, ett sätt som kommer uppskattas är att ni försöker parkera bilen i anknytning till skjuthallen.


Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som assisterat och gjort allt detta möjligt, vi uppskattar allt slit och ideellt arbete som ni investerar till att göra det ännu bättre för samtliga medlemmar.

Tack!


Vi kommer succesivt uppdatera sidan med bilder från projektet.


Kallelse till årsmöte 2022-03-26

Utvalda

Årsmötet 2022 kommer hållas i Paviljongen lördag den 26 Mars med början 13:30.

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga i Glasfiberboden en vecka innan. 


Innan årsmötet klockan 13:00 kommer det även vara ett informationsmöte för medlemmar.


Välkomna.

Förbättringar och ny målbod på väg

Efter en lång och gedigen process är vi nu igång med att bygga vår nya målbod. Målboden byggs med hjälp av de medel vi fått i form av bidrag från Leader och den Europeiska jordbruksfonden. Detta kommer ge ett fantastiskt lyft för vår verksamhet.

Till en början kommer det ske en del skogsavverkning i anknytning till vår bana och framförallt parkeringarna bredvid Jägarnas bod och deras jaktstig, så vi omber er att parkera vid skjuthallen i så stor utsträckning som möjligt.

Covid-19

Med hänsyn till rådande omständigheter med Covid-19 uppmanas alla medlemmar ta del av och följa Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer för deltagande i klubbens aktiviteter. Ansvaret att bedöma riskgruppstillhörighet åvilar den enskilde.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Extra årsmöte 2021-02-04

Styrelsen vill härmed kalla till ett extra årsmöte 2021-02-04 kl. 19.00 för att besluta om klubben ska gå vidare med förslaget om utveckling av vårt sidoarrende. Möteshandlingar kommer finnas i glasfiberboden fr.o.m. 21-01-2021.

Mötet kommer hållas via Zoom p.g.a. direktiv från myndigheter gällande Covid-19 och möteslänk kommer mailas ut senast 1 vecka innan mötet samt anslås i glasfiberboden.

Man kan välja att installera Zoom redan nu på Zooms hemsida. Annars laddas programmet ner när man ansluter till ett Zoommöte första gången.

För medlemmar som saknar dator och smartphone kommer det även finnas möjlighet att ringa in för att deltaga på årsmötet. Telefonnummer att ringa kommer anslås i glasfiberboden senast 1 vecka innan mötet.

Frågor och funderingar kring det extra årsmötet kan mailas till styrelsen@pkena.se.

Ny kallelse till årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2020. Observera ny tid för årsmötet är 30/12-2020 kl. 19.00.

Mötet kommer hållas via Zoom p.g.a. direktiv från myndigheter gällande Covid-19 och möteslänk kommer mailas ut 1 vecka innan mötet samt anslås i glasfiberboden.

För medlemmar som t.ex. är ovana vid digitala möten kommer det anordnas ett testmöte några dagar innan årsmötet där man kan testa att ansluta sig för att verifiera att man kan ansluta sig till ett möte via Zoom. Där kommer styrelsen även försöka hjälpa till med frågor om funktionalitet. Information om detta kommer mailas ut och anslås i glasfiberboden.

Man kan välja att installera Zoom redan nu på Zooms hemsida. Annars laddas programmet ner när man ansluter till ett Zoommöte första gången.

För medlemmar som saknar dator och smartphone kommer det även finnas möjlighet att ringa in för att deltaga på årsmötet. Telefonnummer att ringa kommer anslås i glasfiberboden 1 vecka innan mötet.

Frågor och funderingar kring årsmötet kan mailas till styrelsen@pkena.se.

Inbjudan årsmöte 2020

Som tidigare mailats ut kommer klubben hålla sitt årsmöte 2020 den 17 december kl. 19.00. Mötet kommer hållas online och länk till mötet skickas ut några dagar innan mötet. Vi kommer använda antingen Zoom eller MS Teams så ett bra tips är att ladda ner de apparna i god tid innan mötet.

Årsmötets handlingar kommer finnas i glasfiberboden en vecka innan årsmötet.

Frågor och funderingar om årsmötet skickas till styrelsen@pkena.se.